Toilet Bowl Cleaner L.O.C.™

kr 58,00
(Vis alle)
Bestillingsnummer: 109864
Størrelse: 750 ml
Antal:

  Nu endnu mere effektiv mod kalk. Denne målrettede toiletrens fjerner lugte og vanskelige pletter. Ved regelmæssig påføring af en lille mængde holdes toilettet sikkert og rent. 

  • L.O.C.™ TOILET BOWL Cleaner fjerner kalk og anden snavs
  • Effektive overfladeaktive stoffer og organiske syrer fjerner vanskelige pletter og giver enestående rengøringsevne
  • Fortsætter med at arbejde under vandoverfladen for at fjerne pletter efter hårdt vand, aflejringer og kalk
  • Vi har brugt bionedbrydelige ingredienser og naturlige syrer fra planter for at udvikle en fosfat- og klorfri toiletrens
  • Den friske duft fra NEUTRALODOR™ deodorant medvirker til at fjerne ubehagelige lugte
  • Sikker for septiktanke og alle rørsystemer 

  Ingrediensnavn CAS-nr. Fallesnavn
  Water 7732-18-5 Vand
  Lactic Acid 79-33-4 Organisk syre
  Acrylic Copolymer Proprietary Fortykningsmiddel
  C10-16 Ethoxylated Alcohol 68002-97-1 Nonioniske overfladeaktive stoffer
  Fragrance Proprietary - See IFRAorg.org Parfume
  Polymeric Blue Colorant Proprietary Blåt farvestof

  L.O.C.™ TOILET BOWL Cleaner rengør toiletter hygiejnisk og forebygger opbygning af kalk og andre aflejringer fra hårdt vand.

  • Påfør produktet under toilettets kant og jævnt rundt i kummen
  • Lad det virke i 30 minutter og skyl

  For vanskeligere kalkrester skal produktet sidde natten over, og om nødvendigt kan der bruges en børste. De bedste resultater opnås, hvis du bruger produktet hver anden dag.

  Vær opmærksom på:

  • Sæt hætten på efter brug
  • Undgå at blande L.O.C. TOILET BOWL Cleaner med andre kemikalier

  FARE. Forårsager alvorlig øjenskade. Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Indholdet/beholderen bortskaffes på en genbrugsstation. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn.