image/png;;;326576.png

Ansvarlig

Vi mener, at det at få succes med en forretning handler om mere end at sælge kvalitetsprodukter. Vores program for social ansvarlighed er baseret på tre grundpiller: personer, produkter og præstationer.

Du kan også få yderligere information i den europæiske rapport for social ansvarlighed (kun på engelsk), der kan downloades her:
http://news.amway.de/corporate-responsibility/european-cr-report-2014/

  • image/jpeg;;;1.jpgPersoner
  • image/jpeg;;;photo - 4.2.jpgProdukter
  • image/jpeg;;;3.jpgPræstationer

Personer

image/png;;;326625_v2.png

Personer

Mennesker er vores mest værdifulde aktiv. Vores virksomheds succes skyldes vores medarbejdere og vores ABOer, som vi alle støtter fuldt ud ved at hjælpe dem med at realisere deres fulde potentiale. Vi sørger for gratis uddannelse til vores ABOer, så de kan opbygge de kompetencer, der skal til for at få en bedre fremtid. Vores forretningsmulighed er åben for alle – alle har de samme muligheder og rettigheder, og vi arbejder sammen som ansvarlige og pålidelige partnere.

Vi mener, at iværksætteri er en vej til nye muligheder og individuel selvstændighed. Som partner for selvstændige forhandlere i mere end 50 år er vi også med til at fremme iværksætteri i samfundet, især i gruppen af personer på over 50, så vi kan udnytte denne vigtige aldersgruppes kompetencer, viden og erfaring. Målet er at opnå større viden om holdningerne og behovene hos denne demografiske gruppe og føre de aktører sammen, der kan hjælpe med at fremme profilen for og betydningen af gruppen af iværksættere på over 50.

Vores medarbejdere nyder godt af et arbejdsmiljø, hvor vi støtter mangfoldighed, sikrer en høj standard inden for sundhed og sikkerhed samt sørger for fordele, udviklingsmuligheder og uddannelse.

Og fordi vores filosofi også strækker sig længere end blot vores virksomhed, arbejder vores AMWAY™ One by One-kampagne på at gøre en forskel for børn i nød. I perioden fra 2003 til 2014 har kampagnen hjulpet 12 millioner børn, indsamlet USD 250 millioner til børneprojekter og bidraget med 3,5 millioner frivillige arbejdstimer.

Produkter

image/jpeg;;;photo - 4.1.jpg

Produkter

Vores livsbekræftende produkter, ekspertise og forretningsmulighed er med til at ændre verden ved at forbedre folks sundhed og velvære. Vi bruger disse kernekompetencer i vores stærke brands til at takle sociale problemer.

NUTRILITE™/NUTRIWAY™ Power of 5-kampagnen er aktivt med til at bekæmpe fejlernæring hos børn under fem år ved at øge kendskabet til problemet og indsamle penge. Pengene bruger vi sammen med vores globale kampagnepartner CARE til at uddele et specielt udviklet mikronæringspulver, NUTRILITE™/NUTRIWAY™ Little Bits, til underernærede børn.
Du kan få mere at vide her: www.amway.dk/power-of-5.

Præstationer

image/png;;;performance.png

Præstationer

Vi opretholder den årelange succes ved at udvikle vores forretning på en socialt ansvarlig måde, mens vi samtidig forbedrer miljøet omkring os. Amway mener, at det at opbygge en forståelse for det miljø, vi lever i, og den positive indsats, som enkeltpersoner og de forskellige samfundsgrupper kan yde (for eksempel ved at indsamle affald i parker eller reducere energiforbruget), er særdeles vigtigt for at skabe en bæredygtig fremtid. Hvert år udvider vi vores indsats med innovative og hensynstagende initiativer, der kan bevare vores jord for fremtidige generationer. Vi arbejder på at reducere udledningen af drivhusgasser, mindske affaldsmængden og vandforbruget samt øge anvendelsen af vedvarende energikilder i alle vores afdelinger.