All Fabric Bleach Big SA8™

kr 131,00 (Vis alle)
Bestillingsnummer: 110481
Størrelse: 1 kg
Antal:

  Forstærk dit almindelige vaskemiddels vaskeevne med dette alsidige pulver, der indeholder oxygen-blegemiddel for at fjerne pletter, lysne hvide stoffer og vaske farvede stoffer (undtagen silke og uld).

  Det er enestående til iblødlægning og kan bruges i hele hjemmet til at fjerne pletter på krus og tepotter eller rengøre overflader og fliser.

  • SA8™ All Fabric Bleach er en effektiv forstærker til vaskemidlet og fjerner de vanskeligste pletter
  • Skånsomt mod farver, fordi det indeholder oxygen blegemiddel og ikke er et klorbaseret blegemiddel
  • Virker ved alle temperaturer – fra 20°C til 90°C
  • Når det bruges til iblødlægning er det utroligt effektivt på vanskelige pletter
  • Fjerner vanskelige te- og kaffepletter fra krus og kander, og det er et godt universalrengøringsmiddel
  • Koncentreret og økonomisk i brug, med 99,5 % aktive ingredienser
  • SA8 All Fabric Bleach indeholder ingen fosfater, klorin, farvestoffer, EDTA eller NTA og er bionedbrydelig.

  Ingrediensnavn CAS-nr. Fallesnavn
  Sodium Carbonate Peroxide 15630-89-4 Oxygenbaseret blegemiddel
  Sodium Carbonate 497-19-8 Krystalsoda
  C10-16 Alcohol Ethoxylate 68002-97-1 Nonioniske overfladeaktive stoffer
  Fragrance Proprietary - See IFRAorg.org Parfume
  • Som vaskemiddelforstærker hældes 10 ml i hver maskinfuld. For de bedste resultater vaskes ved 60°C eller højere

  • Til iblødsætning: hældes 5 ml i 2 liter varmt vand. Lad tøjet ligge i blød i 30 minutter eller længere og vask derefter som normalt

  • For at rengøre kander, fyld kruset eller kanden med kogende vand, hæld 5 ml blegemiddel i og lad det stå i mindst en time. Hæld opløsningen væk og skyl grundigt

  • Som universalrengøringsmiddel til vask af køkkenborde, keramiske fliser og vaske drysses tørt pulver på overfladen, der gnides med en fugtig klud eller svamp, og derefter skylles det af.

  Vær opmærksom på:

  • Må ikke anvendes til uld eller silke
  • Må ikke anvendes sammen med et klorblegemiddel

  FARE. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Kan forstærke brand, brandnærende. Farlig ved indtagelse. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Undgå at blande med brændbare materialer. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke anvendes på kobber eller aluminium.