Dato for ikrafttrædelse: 01.08.2015

Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger på Amways websteder

Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger på Amways websteder beskriver, hvordan Amway GmbH, Benzstrasse 11 b-c, D-82178 Puchheim, Tyskland (i det følgende kaldet “Amway”) anvender  personlige oplysninger, som indhentes eller  modtages fra besøgende ("besøgende") på dette websted ("webstedet"). Heri beskrives, hvordan vi kan indhente eller modtage dine personlige oplysninger, de typer af personlige oplysninger, vi kan vælge at indhente, hvordan vi bruger, udveksler og beskytter dem, og hvor længe vi opbevarer dem. Desuden beskrives dine rettigheder, og hvordan du kan kontakte os vedrørende vores persondatapraksis.

Du kan få mere at vide om, hvordan vi kan vælge at indhente og anvende personlige oplysninger fra andre personer end besøgende på webstedet, ved at læse vores personoplysningspolitik for ABOer/medlemmer, hvis du er Amway-forretningsindehaver ("ABO") eller medlem/plusmedlem (inkl. information om, hvordan vi kan vælge at anvende dine personlige oplysninger, når du er logget på webstedet som ABO eller medlem/plusmedlem).

Sådan indhenter eller modtager vi personlige oplysninger fra dig

Amway kan vælge at indhente eller modtage personlige oplysninger fra dig ved din brug af webstedet på forskellige måder.

Du kan vælge at udlevere dine personlige oplysninger og anden information til os via de forskellige kommunikationsmuligheder under “Kontakt os” på webstedet, f.eks. Amways e-mail-adresser, telefonnumre eller kontaktskemaer på webstedet.

Vi kan vælge at anvende cookies eller lignende teknikker, som indhenter bestemte oplysninger om brugen af webstedet, når du går ind på, gennemser og bruger det. En cookie er en datafil, der placeres på en computer eller mobilt udstyr, når dette bruges til at gå ind på websteder. Vi giver ikke tredjeparter mulighed for at placere cookies på din computer. I skemaet nedenfor er der et overblik over de cookies, vi kan vælge at anvende, og hvorfor vi anvender dem.

 

Navn på cookie

Formål

Indhold i indkøbskurv

Denne cookie lagrer oplysninger om indkøbskurve for besøgende

 

Navn på cookie

Formål

Sprog

Denne cookie lagrer brugerens standardindstillede sprog

POLL_LV_ID_*

Denne cookie indikerer, at brugeren allerede har deltaget i en meningsmåling

QUESTIONNAIRE_LV_ID*

Denne cookie indikerer, at brugeren allerede har udfyldt et spørgeskema

amway_language_code

Denne cookie lagrer brugerens landeindstilling

preview_permission_profile*

Denne cookie lagrer standardindstillingerne for brugerens profil

Preview_permission_attributes*

Denne cookie lagrer standardindstillingerne for brugeregenskaberne

footer_preview_*

Denne cookie lagrer standardindstillingerne for brugerens profil og egenskaber

JSESSION

Denne cookie registrerer den tekniske session løbende

CTSESSION

Denne cookie registrerer den tekniske session løbende

Google Analytics, Coremetrics, Omniture, Tealeaf

Disse cookies anvendes til at indsamle information om besøgendes brug af vores websteder. Alle data, som indsamles via disse cookies, er anonyme og ikke brugerspecifikke. Informationen omfatter antallet af besøgende på webstedet, hvilket land besøgende kommer fra, og hvilke sider de har set.

Du kan deaktivere cookies i dine browserindstillinger (f.eks. under “Præferencer” eller “Internetindstillinger” i den browser, du bruger). Bemærk dog, at nogle af funktionerne på webstedet eventuelt ikke vil fungere korrekt, hvis du deaktiverer brug af cookies i browseren. Du kan finde udførlige oplysninger om håndtering eller sletning af cookies på http://www.allaboutcookies.org/

De typer af personlige oplysninger, vi indhenter

Ved hjælp af de cookies, som er beskrevet ovenfor under “Sådan indhenter eller modtager vi personlige oplysninger fra dig”, kan vi indsamle information om din brug af webstedet, din IP-adresse, din browsertype og dit operativsystem. Til at ekspedere dine køb på nettet kan vi også indhente dine betalingsoplysninger og oplysninger vedrørende dine foretrukne produkter og dit købemønster.

Via de forskellige kommunikationsmuligheder under “Kontakt os” på webstedet kan vi desuden indhente dine kontaktoplysninger, f.eks. dit navn, din e-mail-adresse, din postadresse, dit telefonnummer og dit faxnummer. Du kan også selv udlevere andre oplysninger om dig selv i forbindelse med forespørgsler eller kommentarer. Vi opfordrer dig dog til ikke at udlevere flere personlige oplysninger end nødvendigt, for at vi kan yde den relevante assistance ved forespørgsler eller kommentarer.

Sådan anvender vi de personlige oplysninger, vi indhenter

Vi anvender dine personlige oplysninger til (i) at svare på dine kommentarer eller forespørgsler, (ii) at ekspedere dine køb på nettet, (iii) at sætte dig i kontakt med vores ABOer, (iv) at forbedre webstedet, herunder forbedring af brugeroplevelsen, og (v) at diagnosticere problemer med vores servere. Hvis du ikke ønsker at udlevere dine personlige oplysninger, vil vi muligvis ikke kunne yde ovenstående serviceydelser.

Hvis du registrerer dig som kunde

Hvis du registrerer dig som kunde, indsamler vi evt. følgende personlige oplysninger:

Vi indsamler kun andre personlige oplysninger under særlige omstændigheder. Hvis vi skulle få brug for at behandle sådanne personlige data om dig, vil vi sørge for, at det sker på lovligt grundlag (f.eks. med dit udtrykkelige samtykke).

Vi kan benytte de oplysninger, vi indhenter om dig, til at:

Hvis du vælger ikke at give dine personlige oplysninger, vil vi måske ikke være i stand til at levere ovenstående tjenesteydelser.

 

Sådan udveksler vi personlige oplysninger med andre

Amway hverken sælger, udlejer eller giver dine personlige oplysninger i bytte. Amway kan vælge at udveksle dine personlige oplysninger, men udelukkende med:

·         Forretningsenheder i Amway-koncernen, til hvem det i rimeligt omfang er nødvendigt eller ønskværdigt for Amway at udlevere personlige oplysninger

·         ABOer for at muliggøre kommunikation vedrørende produktrådgivning, bestillingsrådgivning og produktoplysninger om de produkter, du bestiller hos Amway og Amways forretningsmulighed, og

·         Statslige myndigheder eller tredjeparter, hvis dette kræves af lovgivning eller i rimeligt omfang er nødvendigt for at beskytte andres eller vores rettigheder, ejendom og sikkerhed

Overførsel af data til udlandet

Vi kan vælge at overføre de personlige oplysninger, vi indhenter om dig, til andre Amway-afdelinger eller andre forretningsenheder i Amways moderselskab Alticor Inc. Nogle af disse kan være beliggende i andre lande end det, hvor oplysningerne er indhentet oprindeligt. Lovgivningen i disse lande indebærer muligvis ikke den samme databeskyttelse som i det land, hvor du oprindeligt har udleveret oplysningerne. Når vi vælger at overføre dine personlige oplysninger til andre lande, beskytter vi disse oplysninger som beskrevet i denne personoplysningspolitik og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Amways moderselskab Alticor, Inc. er certificeret efter Safe Harbor-principperne for behandling af personlige oplysninger som bestemt af det amerikanske handelsministerium, Europa-Kommissionen og Schweiz vedrørende indhentning, opbevaring, anvendelse, overførsel og anden behandling af personlige oplysninger, der overføres fra EØS eller Schweiz til USA. Disse principper er anerkendt af Europa-Kommissionen i forordning 2000/520/EF som fyldestgørende beskyttelse af personlige oplysninger. Nærmere oplysninger om Alticors Safe Harbor-personoplysningspolitik findes på www.alticor.com/PrivacyPolicy.aspx. Nærmere oplysninger om vores overførsel af data til udlandet findes på http://amway-europe.com/default.asp?zone=AboutAmway&lan=it&num=1.

Sådan beskytter vi personlige oplysninger

Vi benytter relevante tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte de personlige oplysninger, du udleverer, mod hændelig, ulovlig eller ikke-godkendt destruering, tab, ændring, adgang, udlevering eller anvendelse.

Så længe opbevarer vi personlige oplysninger

Vi opbevarer personlige oplysninger så længe, at det er nødvendigt til de formål, hvortil vi indhenter oplysningerne (se ovenfor under “Sådan anvender vi de personlige oplysninger, vi indhenter”), medmindre lovgivningen kræver andet. 

 

Links til andre websteder

På webstedet kan der være links til websteder tilhørende tredjeparter, som har anden information og persondatapraksis end os. Vi påtager os intet ansvar for sådanne tredjeparters information eller persondatapraksis. Vi opfordrer dig til at læse erklæringerne om beskyttelse af personlige oplysninger på alle tredjeparters websteder, før du bruger sådanne websteder eller udleverer personlige oplysninger eller anden information på eller via sådanne websteder.

Opdateringer af meddelelsen om beskyttelse af personoplysninger på Amways websteder

Amway forbeholder sig ret til når som helst at ændre denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger på Amways websteder. Hvis vi ændrer denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger på Amways websteder, opdaterer vi datoen for ikrafttrædelse, og sådanne ændringer er gældende fra det tidspunkt, hvor de lægges på nettet. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at læse meddelelsen om beskyttelse af personoplysninger på Amways websteder.

Dine rettigheder

Dine rettigheder ifølge gældende lovgivning kan omfatte adgang til de personlige oplysninger, vi behandler om dig, ret til at få sådanne personlige oplysninger korrigeret, slettet eller spærret og ret til at afvise bestemte former for behandling af oplysningerne. For at udøve disse rettigheder skal du indgive en skriftlig anmodning ved at benytte vores kontaktoplysninger nedenfor.

Sådan kontakter du os

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål vedrørende denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger på Amways websteder, hvis du ønsker at vide, hvilke oplysninger vi har om dig pt., eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, kan du kontakte os via e-mail på amway_danmark@amway.com. Du kan også skrive til: Amway Danmark, Carl Gustavs gade 3, 1. th, 2630 Taastrup.