PreWash Spray SA8™

kr 99,00
(Vis alle)
Bestillingsnummer: 110403
Størrelse: 400 ml
Antal:

  Denne letanvendelige, let duftende forvaskbehandling fjerner pletter som smør, olie og sauce. Et hurtigt spray virker som magi på alle vaskbare, farvefaste stoffer, og det er især godt til at fjerne snavs på kraver og manchetter. 

  • SA8™ PreWash Spray indeholder en unik blanding af opløsningsmidler og overfladeaktive stoffer, der løfter fedtede pletter ud af stoffet uden skrubben eller iblødlægning
  • Aerosol-sprayen er enkel, hurtig og præcis at bruge
  • Har en let citrusduft
  • SA8 PreWash Spray indeholder ingen CFC-gasser
  • En 400 ml dåse kan behandle krave og manchetter på cirka 80 skjorter!

  Klik her for at se ingrediensliste  

  Ingrediensnavn CAS-nr. Fallesnavn
  Linear Alkyl Benzene 67774-74-7 Opløsningsmiddel
  C10-16 Alcohol Ethoxylate 68002-97-1 Nonioniske overfladeaktive stoffer
  Isobutane 75-28-5 Drivmiddel
  Propane 74-98-6 Drivmiddel
  Propylene Glycol 57-55-6 Opløsningsmiddel
  Fragrance Proprietary - see IFRAorg.org Parfume

  SA8™ PreWash Spray kan bruges på alle vaskbare, farvefaste stoffer.

  • Hold aerosoldåsen lodret 15 cm fra stoffet
  • Spray direkte på pletten
  • Vask på sædvanlig vis

  De bedste resultater opnås, hvis du hurtigt behandler pletterne. Vanskelige pletter kan kræve en behandling mere.

  Vær opmærksom på:

  • Undgå at spraye over malede overflader, vaskemaskiner eller tørretumblere

  FARE. Forårsager alvorlig øjenirritation. Yderst brandfarlig aerosol. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C /122 °F. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares utilgængeligt for børn.