Registrer dig som kunde for at få 12% rabat på alle produkter!

Ikrafttrædelsesdato: 25. maj 2018

Notits vedr. private oplysninger og cookies på Amways websted

Denne notits vedr. private oplysninger og cookies beskriver, hvordan Amway GmbH, Benzstrasse 11 b-c, D-82178 Puchheim (i det følgende "Amway") gør brug af personlige data indsamlet eller modtaget fra besøgende ("besøgende") på dette websted ("webstedet"). Den beskriver også, hvordan vi anvender personlige data, når du tilmelder dig som kunde ("kunde"). Den beskriver, hvordan vi indsamler eller modtager dine personlige data, den type personlige data, vi behandler, hvordan vi bruger, deler og beskytter disse data, og hvor længe vi opbevarer disse data, dine rettigheder i forhold til behandling af dine personlige data, samt hvordan du kan kontakte os vedr. vores praksisser omkring private oplysninger.

Hvis du er Amway-forretningsindehaver ("ABO") eller Amway-medlem, bedes du læse vores notits vedr. private oplysninger for ABO og medlemmer, der omfatter oplysninger om, hvordan vi behandler dine personlige data, når du er logget på webstedet som ABO eller medlem.

Sådan indsamler vi personlige data fra dig, når du besøger webstedet

Amway indsamler personlige data fra dig igennem din brug af webstedet på diverse måder.

Du kan vælge at indsende dine personlige data og øvrige oplysninger til os igennem diverse kommunikationskanaler tilvejebragt på webstedet "Kontakt os" på webstedet. Det kan f.eks. være Amways e-mail-adresser, telefonnumre eller onlineformularer.

Når vi beder dig om at oplyse os dine personlige data, angiver vi, om tilvejebringelse af de personlige data er et lovpligtigt eller kontraktligt krav, eller om det er et krav, som er nødvendigt at hensyn til indgåelse og/eller muliggørelse af en kontakt, ligesom vi angiver, om du er forpligtet til at tilvejebringe de personlige data samt om de mulige konsekvenser ved manglende afgivelser af de personlige data.

Vi benytter også cookies eller lignende teknologier, der indsamler visse anvendelsesoplysninger fra brug af webstedet, når du åbner, får vist eller benytter webstedet. En cookie er en datafil, der placeres på en computer eller en mobilenhed, når den benyttes til at besøge websteder. Vi lader ikke tredjeparter placere cookies på din enhed. Så længe du ikke logger på vores tjenester, er dine data anonyme, og vi kan ikke knytte nogen tilvejebragte oplysninger til dig. Tabellen nedenfor giver et overblik over de cookies, vi benytter, og hvorfor vi benytter dem.

 • Følgende cookie er nødvendig for funktionen af vores websted.
Cookienavn

Formål

JSESSION

Denne cookie sporer den tekniske session
AWSELB Denne cookie anvendes til belastningsafbalancering
Cart-content Denne cookie lagrer oplysninger om indkøbsvognen for besøgende
AWSELB
JSESSIONID (secure)
SS-SERVER-ID
Cart-content
Disse cookies følger sessionen og anvendes til at udligne belastning på tjenesten eller til at opbevare oplysninger om varer i besøgendes indkøbskurv.
ANID
CONSENT
1P_JAR
NID
Google-cookies anvendes til sikkerhedsformål (reCAPTCHA).
dtCookie
dtLatC
dtPC
dtSa
rxVisitor
rxvt
Dynatrace-cookies til at:
følge besøg ved flere anmodninger,
måle serverventetid til overvågning af ydeevnen,
identificere slutpunkterne til sending af beacons, herunder sessions-id til korrelation,
fungere som midlertid lagring af handlinger over flere sider,
fungere som et besøgende-id til at sammenholde sessioner,
håndtere sessionstimeouter.
 • Følgende cookies er ikke nødvendige for, at vores websted kan fungere, og har generelt til formål at tilvejebringe, vedligeholde og forbedre vores tjenesteydelser.

Cookienavn

Formål

Language

Denne cookie husker standardsproget for brugeren

_atuvc (AddThis)
_atuvs (AddThis)
AMCV, AMCVS, s_cc, s_invisit, s_ppv, s_ppvl, s_sq,

S_vnum, utag_main (Adobe/Tealium)

AMCVS_*%40AdobeOrg
AMCV_*%40AdobeOrg
QSI_HistorySession (secure)
__cfduid
_hp2_id.*
_hp2_props.*
_hp2_ses_props.*
s_cc
s_invisit
s_vnum
utag_main
everest_session_v2
everest_g_v2
ev_sync_dd

Disse cookies anvendes til at indsamle oplysninger om de besøgendes brug af vores websteder, herunder klikstrømdata og aktivitet på webstedet. Oplysninger omfatter antallet af besøgende på webstedet, hvor de besøgende er kommet fra, og hvilke sider de har besøgt. Alle data indsamlet via disse cookies er anonyme og ikke-brugerspecifikke, indtil en bruger logger på som ABO eller kunde.

__atuvc
__atuvs
loc (secure)
sshs (secure)
uvc (secure)
_js_datr (secure)
fr (secure)
sb (secure)
wd (secure)

Disse cookies anvendes til markedsføringsformål, bl.a. styring og tracking af delinger på sociale medier ved hjælp af AddThis-widgetten.

Du kan deaktivere cookies i din browsers indstillinger (f.eks. under "Præferencer" eller "Internetindstillinger"). Bemærk dog, at visse af webstedets funktioner muligvis ikke vil fungere korrekt, hvis du deaktivere brug af cookies. Der findes detaljerede oplysninger om, hvordan du administrerer eller sletter cookies på http://www.allaboutcookies.org/

Den type personlige data, vi indsamler fra besøgende

Igennem de cookies, vi har anført ovenfor i afsnittet "Sådan indsamler eller modtager vi personlige data fra dig", indsamler vi oplysninger vedr. dit brug af webstedet, din IP-adresse og dit operativsystem. Med henblik på at behandle dine onlinekøb indsamler vi dine betalingsoplysninger og oplysninger vedr. dine produktpræferencer og købeadfærd.

Yderligere og igennem de kommunikationskanaler, der gøres tilgængelige igennem webstedets webside "Kontakt os", indsamler vi dine kontaktoplysninger såsom dit navn, din e-mail-adresse, din adresse, dit telefonnummer og dit faxnummer. Du kan også frivilligt tilvejebringe øvrige data, der er relateret til dig i forbindelse med forespørgsler og kommentarer. Vi opfordrer dig dog til ikke at tilvejebringe flere personlige data, end der er nødvendige i forhold til at lade os besvare dine forespørgsler eller kommentarer på passende vis.

Sådan indsamler vi personlige data fra dig, når du registrerer dig som kunde

Amway indsamler og modtager personlige data fra dets kunder på forskellige måder.

Vi indsamler personlige data fra dig, når du registrerer dig som kunde på vores websteder. Du kan også vælge at indsende dine personlige data og øvrige oplysninger til os igennem diverse kommunikationskanaler tilvejebragt på webstedet "Kontakt os" på vores websteder. Det kan f.eks. være Amways e-mail-adresser, telefonnumre eller onlineformularer.

Vi modtager også personlige data om vores kunder fra ABO'erne, som de berørte kunder har en eksisterende relation til (såsom når kunder køber Amways produkter hos ABO'en).

Den type personlige data, vi indsamler fra kunder

Hvis du registrerer en kunde direkte hos Amway, indsamler vi følgende personlige data fra dig:

 • Kontaktoplysninger (f.eks., navn, post- eller e-mail-adresse, faxnummer og telefonnummer).
 • Fødselsdato.
 • Logon-oplysninger, herunder Brugernavn, forbindelses-id og
 • Betalingsoplysninger (f.eks. betalingsoplysninger eller kreditkortnumre).
 • Produktpræferencer, købevaner, købshistorik og forbrugsmønster.
 • Kommunikationspræferencer:

Når du kommunikerer med os igennem diverse kommunikationskanaler, indsamler vi desuden dine kontaktoplysninger såsom dit navn, din e-mail-adresse, din adresse, dit telefonnummer og dit faxnummer. Du kan også frivilligt tilvejebringe øvrige data, der er relateret til dig i forbindelse med forespørgsler og kommentarer. Vi opfordrer dig dog til ikke at tilvejebringe flere personlige data, end der er nødvendige i forhold til at lade os besvare dine forespørgsler eller kommentarer på passende vis.

Vi indsamler muligvis andre personlige data under særlige omstændigheder alene. Hvis vi har behov for at behandle andre typer personlige data omkring dig, sikrer vi, at du informeres om behandlingen af dine personlige data, og at der eksisterer et gyldigt juridisk grundlag til at udføre behandlingen (f.eks. dit samtykke).

Sådan bruger vi de personlige data, vi indsamler fra kunder

Vi behandler kun dine personlige data i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til (i) præstation af din aftale med is med henblik på at tage tiltag på din anmodning før indgåelse af en aftale med os. (ii) For at overholde vores juridiske forpligtelser. (iii) Af hensyn til legitime interesser, herunder drift, evaluering og forbedring af vores tjenesteydelser, forebyggelse og beskyttelse imod svindel rettet mod os eller andre, uautoriserede transaktioner, krav og øvrige hæftelser samt overensstemmelse med virksomhedens politikker og branchestandarder. For virksomheder såsom Amway, der driver globale forretninger, betragtes behandling af kunders personlige data til interne administrative formål typisk som en legitim interesse. I overensstemmelse med gældende lovgivning har vi omhyggeligt afbalanceret vores legitime forretningsinteresser i forhold til dine databeskyttelsesrettigheder.

I særdeleshed beskytter vi personlige data, vi indsamler omkring dig, for at:

 • Administrere din registrering som kunde.
 • Oprette og administrere din onlinekonto.
 • Tage hånd om dine kommentarer eller forespørgsler.
 • Behandle dine bestillinger på produkter og tjenesteydelser.
 • Kommunikere med dig.
 • Sætte dig i kontakt med dine ABO'er (herunder igennem tilvejebringelse af dit navn, din adresse, dit telefonnummer eller din e-mail -adresse, dine køb og din købshistorik for din ABO).
 • Drive, evaluere og forbedre vores tjenesteydelser og muliggør din brug af vores websteder.
 • Gennemføre aktiviteter vedr. regnskab, revision, fakturering og inkasso.
 • Overholde gældende juridiske krav, branchestandarder og vores politikker.

Sådan deler vi personlige data

Amway sælger, udlejer eller handler ikke dine personlige data. Amway deler dine personlige data med:

 • Forretningsenheder inden for Amway-koncernen, som det for Amway er nødvendigt eller ønskeligt at afsløre personlige data for.

 • ABO'er med henblik på at muliggøre kommunikation vedr. produkter, tjenesteydelser og bestillinger relateret til Amways forretning.

 • Leverandører af løsninger til infrastruktur, platforme og software som tjeneste, tjenesteydelser til vedligeholdelse af informationssystemer, tjenesteydelser til administration af fortegnelser eller markedsføringstjenesteydelser inden eller uden for det europæiske økonomiske område ("EEA").

 • Myndigheder eller øvrige tredjeparter, hvis det kræves af lovgivningen eller er rimeligt nødvendigt med henblik på at beskytte andres eller vores rettigheder, juridiske rettigheder eller ejendom.

Internationale dataoverførsler

Vi overfører de personlige data, vi indsamler om dig, til forretningsenheder inden for Amway-koncernen, herunder Amways moderselskab Alticor Inc. Visse af dem kan befinde sig i andre lande end det land, som disse data oprindeligt er blevet indsamlet i. Lovene i disse lande har muligvis ikke det samme databeskyttelsesniveau som lovene i det land, hvor du oprindeligt tilvejebragte dataene. Når vi overfører dine personlige data til øvrige lande, beskytter vi disse data som beskrevet i denne notits vedr. private oplysninger og i overensstemmelse med gældende lovgivning. For personlige data, der stammer fra EEA, og som overføres til lande, der ikke er blevet anerkendt af Europa-Kommissionen for at tilvejebringe et passende databeskyttelsesniveau, gør vi brug af EU's standardparagraffer for databeskyttelse i forhold til beskyttelse af dine personlige data. Der findes yderligere oplysninger om EU's standardparagraffer for databeskyttelse på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en Der findes yderligere adresseoplysninger om Amway-koncernens forretningsenheder på www.amwayglobal.com.Yderligere befinder visse af tredjepartsudbydere af tjenesteydelser, der behandler personlige data på vores eller Amway-koncernens vegne, sig i lande uden for EEA, der ikke er blevet anerkendt af Europa-Kommissionen for at tilvejebringe et passende databeskyttelsesniveau. I disse tilfælde har Amway implementeret tiltag til at sikre, at dine personlige data er tilstrækkeligt beskyttede, herunder ved at få tredjepartsleverandører af tjenesteydelser til at tiltræde EU's standardparagraffer for databeskyttelse eller ved at sikre, at tredjepartsleverandører af tjenesteydelser er certificeret iht. det europæisk-amerikanske Privacy Shield. Du bedes kontakte os ved brug af vores kontaktoplysninger nedenfor, hvis du har spørgsmål i forhold til de tiltag, vi har implementeret med henblik på at beskytte dine personlige data, når de overføres uden for EEA (herunder i forhold til, hvordan du modtager en kopi af eller rådfører dig med disse retningslinjer.

Sådan beskytter vi personlige data

Vi opretholder passende tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag, der er udformet til at skytte de personlige data, vi behandler, imod hændelig, ulovlig eller uautoriseret destruktion, tab, ændring, adgang, afsløring eller brug.

Hvor længe opbevarer vi personlige data

Vi opbevarer kun personlige data så længe, det er nødvendigt i forhold til at honorere de formål, vi har indsamlet dataene til (se ovenfor under "Sådan bruger vi de personlige data, vi indsamler"), bortset fra hvis andet er påkrævet af lovgivningen. Kontakt os ved brug af de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor, hvis du har spørgsmål til vores praksisser vedr. dataopbevaring.

Link til øvrige websteder

Webstedet indeholder muligvis link til websteder, som drives af tredjeparter, hvis information og praksisser i forhold til private oplysninger afviger fra vores. Vi er ikke ansvarlige for oplysningspraksisser i forhold til private oplysninger som anvendte af sådanne tredjeparter. Vi opfordrer dig til at gennemlæse erklæringer vedr. private oplysninger tilhørende alle tredjeparters websteder, før du benytter sådanne websteder eller indsender nogen personlige data eller øvrige oplysninger på eller igennem sådanne websteder.

Opdateringer vedr. webstedets notits vedr. private oplysninger

Amway forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre dette websteds politik vedr. private oplysninger. Hvis vi ændrer denne notits vedr. private oplysninger, opdaterer vi ikrafttrædelsesdatoen, og sådanne ændringer træder i kraft i forbindelse med opslaget. Vi opfordrer dig til jævnligt at gennemlæse webstedets notits vedr. private oplysninger.

Dine rettigheder

Dine rettigheder iht. gældende lovgivning kan omfatte adgang til de personlige data, vi opbevarer om dig, retten til at få sådanne personlige data tilrettet eller slettet, retten til at begrænse behandling af dine personlige data såvel som retten til dataportabilitet. Når vi har indhentet dit samtykke til behandling af dine personlige data, har du ret til at tilbagetrække dit samtykke til enhver tid. Dette påvirker ikke retmæssigheden i den behandling, der har fundet sted på baggrund af dit samtykke før tilbagetrækkelsen. Hvis du vil udnytte disse rettigheder, skal du fremsætte en skriftlig anmodning ved brug af de kontaktoplysninger, som fremgår nedenfor. Hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi håndterer din anmodning, kan du indgive en klage til en tilsynsførende myndighed.

Du har også ret til på et hvilket som helst tidspunkt at protestere over behandlingen af dine personlige data, der er baseret på Amways legitime interesser. Når vi behandler dine personlige data af hensyn til direkte markedsføringsformål, har du ret til på et hvilket som helst tidspunkt at protestere over sådan behandling, herunder ved brug til profileringsformål, i det omfang, den er relatere til direkte markedsføring. Hvis du protesterer over formål vedr. direkte markedsføring, vil vi ikke længere behandle dine personlige data til sådanne formål

Sådan kontakter du os

Hvis du har kommentarer eller forespørgsler til denne notits vedr. private oplysninger/cookies for dette websted, hvis du gerne vil opdatere de oplysninger, vi har om dig, eller hvis du vil udøve dine rettigheder, bedes du kontakte Amway Danmark via kontaktformularen eller pr. brev: Amway Danmark, Carl Gustavs Gade 3, 1. th., 2630 Taastrup. Du kan også kontakte vores databeskyttelseschef via e-mail (privacy@amway.com) eller brev (Data Protection Officer, Benzstrasse 11 b-c, D-82178 Puchheim, Tyskland)

Træk dit samtykke tilbage

Når vi har fået dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Dette påvirker ikke lovligheden af den databehandling, som allerede har fundet sted, baseret på dit samtykke før du trak det tilbage.

Revurder dit samtykke

Træk dit samtykke tilbage

Når vi har fået dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Dette påvirker ikke lovligheden af den databehandling, som allerede har fundet sted, baseret på dit samtykke før du trak det tilbage.

Revurder dit samtykke