Amway i Skandinavien

Amway Scandinavia, og herunder Amway Danmark kom med i den globale Amway-familie i 1999. I mere end 16 år har vi støttet, motiveret og indgået samarbejde med succesfulde Amway-forretningsindehavere. Vi vil gerne møde dig personligt på vores kontor i Høje Taastrup, når du er klar til at starte din rejse med Amway. Du skal blot kontakte os og aftale et besøg.

 

 

Den skandinaviske afdeling har kontor i Høje Taastrup ved København. Amway Scandinavia var den første afdeling, der åbnede fire individuelle markeder (Danmark, Norge, Sverige og Finland) på én gang med en enkelt sponsorlinje. Det gav Amway-forretningsindehavere (ABOer) mulighed for at drive deres egen Amway-forretning på tværs af landegrænserne i Skandinavien med kun en enkelt forretningsregistrering.

Distribution

Det europæiske regionale servicecenter i Venlo, Holland sørger for ekspedition og forsendelse af alle ordrer til Danmark, Norge og Sverige. Finland serviceres fra Polen. Centeret i Holland servicerer desuden 15 andre europæiske Amway-afdelinger. Mere end 20 millioner produkter ekspederes og sendes hvert år fra servicecenteret.

Ordrestørrelsen (inkl. moms) afgør det leveringsgebyr, der tillægges.
Ordrer mellem 0,00-799,00 DKK: 90,00 DKK
Ordrer over 800,00 DKK: 50 DKK

Bemærk venligst at administrative gebyrer som eksempelvis 'fornyelse' ikke tælles med i ordrestørrelsen.

Færøerne

Amway godkender en ansøgning om at blive Amway Forretningsindehaver (ABO) fra en ansøger, som angiver en adresse på Færøerne.  Ved registrering online med færøsk adresse skal følgende procedure følges FØR første bestilling afgives:

  • Online registrering gennemføres og indsendes med underskrift til Amway Danmark til: amway_danmark@amway.com
  • Når Amway Danmark modtager ovenstående registreres det at pakker skal sendes til Færøerne og en e-mail sendes til den ansøgende ABO, når første bestilling kan gennemføres på www.amway.dk

Bemærk: Afgives første bestilling INDEN online registrering er modtaget og behandlet hos Amway Danmark, vil pakken ikke blive leveret til Færøerne, og der vil blive opkrævet nyt ekspeditionsgebyr for eftersendelse af bestillingen.

Da der kan opnås en Fast Start!-rabat inden for de første 10 dage efter registrering opfordrer Amway Danmark til at indsendelse af online registreringen finder sted samme dag som registreringen gennemføres.

Offline registreringer der indsendes til Amway Danmark og registreres manuelt kan anvendes, når kontrakten er behandlet.

Tilbagebetaling af dansk moms:

En ABO på Færøerne er registreret som dansk ABO og betaler dansk moms ved køb. Når bestillingen ankommer til Færøerne skal ABOen betale færøsk told for at få sin bestilling udleveret. Amway Danmark tilbagebetaler den danske moms til en ABO på Færøerne, når kopi af faktura på bestilling og toldkvittering sendes til Amway Danmark. Kopi af faktura og toldkvittering skal sendes samlet til: amway_danmark@amway.com

Bemærk: For at Amway kan tilbagebetale den danske moms skal et registrering- og kontonummer oplyses. Dette gøres ved registrering som ABO eller efterfølgende ved skriftlig henvendelse til Amway Danmark på: amway_danmark@amway.com

Grønland:

Som dansk/grønlandsk statsboger i Grønland kan man registrere sig som dansk ABO med en dansk adresse via www.amway.dk. Den danske adresse må gerne være en C/O adresse. Amway Danmark sender bestillinger til den oplyste danske adresse, og Amway Danmarks ansvar stopper ved levering af bestilling til den oplyste danske adresse.

Tilbagebetaling af dansk moms:

En ABO i Grønland er registreret som dansk ABO og betaler dansk moms ved køb. Hvis bestillingen efter levering til den oplyste danske adresse sendes videre til Grønland, skal ABOen betale grønlandsk told for at få sin forsendelse udleveret. Amway Danmark tilbagebetaler i så fald den danske moms når kopi af faktura på bestilling, stemplet med grønlandsk toldstempel, sendes til Amway Danmark. Kopi af faktura stemplet med grønlandsk toldstempel skal sendes til: amway_danmark@amway.com

Bemærk: For at Amway kan tilbagebetale den danske moms skal et registrering- og kontonummer oplyses. Dette gøres ved registrering som ABO eller efterfølgende ved skriftlig henvendelse til Amway Danmark på: amway_danmark@amway.com

Fakta om og tal for Skandinavien

  • Amway Scandinavia blev etableret 1. juli 1999.
  • Amway Scandinavia har ca. 40.000 selvstændige forretningsindehavere.
  • Amway Scandinavia har en samlet medarbejderstab på ca. 40 ansatte

 

Direkte Salgsforeningen

Amway Danmark er medlem af Direkte Salgsforeningen i Danmark (DSF).

DSF blev dannet for at samle etisk korrekte virksomheder i den direkte salgs-industri og for at fremme høj standard inden for handel og forbrugerbeskyttelse. Foreningernes etiske regler er en forbrugerguide, der fastsætter den måde, hvorpå produkter og ydelser præsenteres og sælges til forbrugerne. Før en virksomhed kan blive optaget som medlem, skal den gennem detaljerede og strenge undersøgelser for at fastslå, om den pågældende ansøgers pålidelighed og standarder lever op til foreningens krav. Når virksomheden er blevet godkendt som medlem, bliver den pålagt at følge sammenslutningens etiske regler nøje. Yderligere information om foreningens etiske regler kan fås gennem Amway eller ved at besøge Direkte Salgsforeningens hjemmeside på: www.disafo.dk

Læs mere på Amway Newsroom