Registrer dig som kunde og få 12% rabat på alle produkter og spar 40 DKK på din første ordre*!
*Rabatten på 40 DKK er gældende for nyregistrerede kunder på deres første ordre fra 375 DKK (inkl. moms) inden for 5 dage efter registrering. Gyldig fra 1. december 2021 til 31. januar 2022

FORSTÅ PLANEN

GRUNDLAGET FOR VORES FORRETNING

DIN INDKOMST

Promovér kvalitetsprodukter som folk bruger hver dag. Opnå indtjening på tre måder:

  • fortjeneste på salg af produkter købt af registrerede kunder
  • bonusser optjent via din forretnings vækst
  • belønninger i takt med du opnår milepæle for din Amway-forretning.

Salgsavance

Vi angiver detailsalgspriser til ikke-registrerede kunder og priser for registrerede kunder for alle produkter. Sidstnævnte er 10 % højere end din pris som ABO. Forskellen mellem ABO-prisen og prisen til registrerede kunder er den første del af din indtægt: din salgsavance.

ABO-pris

ABOer betaler en særlig ABO-pris for alle produkter.

PV bestemmer dit kvalifikationsniveau

PV står for pointværdi. Næsten alle produkter har en PV. Den samlede PV for alle de produktbestillinger, du og din gruppe sammen har afgivet for en given måned, afgør dit bonusniveau. Denne tabel viser, hvor meget PV du skal optjene pr. måned for at kvalificere dig til de forskellige præstationsbonusprocenter. Pointværdi for de enkelte produkter kan findes online.

FV bruges til at beregne din præstationsbonus

FV står for forretningsværdi. Næsten alle produkter har en FV, som bestemmer størrelsen af den bonus, du vil modtage på et bestemt bonusprocentniveau.

Månedlig PV

Præstationsbonus-%

10,000 PV 21%
7,000 PV 18%
4,000 PV 15%
2,400 PV 12%
1,200 PV 9%
600 PV 6%
200 PV 3%

Dit indkomsteksempel

 

Når du beregner din bonus, skal du kende den totale PV og FV på alle dine ordrer for en hel måned – det er din salgsvolumen. Du kan holde øje med din månedlige PV og FV i ’Mit kontor’ her på webstedet efter login. Hvis du har sponseret en gruppe, skal du også kende denne gruppes volumen for at beregne din samlede bonus. Du vil opdage, at der er et forhold mellem PV og FV. Totalen af dine PV bestemmer dit bonusprocentniveau, og den totale FV bestemmer, hvor meget bonus du kan opnå. Hvis du har ABOer, der også har kvalificeret sig til en bonus, vil dette blive fratrukket din bruttopræstationsbonus – de mister ikke den bonus, de har opnået.

Lad os sige, din salgsvolumen er 2.400 PV. Se igen på PV-tabellen for at finde din bonusprocent.

Din præstationsbonus er 12 %! Godt klaret! Nu har vi alle de informationer, vi skal bruge for at se, hvor meget du vil tjene denne måned!

De følgende eksempler er baseret på et forhold mellem PV/FV (PV/DKK)1 på 15 og en salgsavance på 10 %.

1Forholdet mellem PV/FV på ’15’ bruges kun som et eksempel. Du kan se det aktuelt gældende forhold på dit marked her på Amway online eller kontakte Amway Danmark.

 

Du har opnået en bonus på 12 % ved at sælge produkter til kunderne, og du har allerede sponseret tre downlines (hver med sine egne kunder), der optjener en bonus på 3 %, 6 % og 9 %.

Salgsavance3

10 % x 3.000 FV = 300 DKK

Din personlige præstationsbonus

Din gruppe-PV er på 2.400 PV/36.000 FV (200 personlig PV/3.000 FV plus 300 PV/4.500 FV fra sponseret ABO A, 700 PV/10.500 FV fra ABO B og 1.200 PV/18.000 FV fra ABO C)

3.000 personlig FV
X 12 % præstationsbonusus
_________________________
= 360 DKK

²Denne beregning er kun en estimering. Den kan variere afhængig af faktiske forhold og kan indeholde forældet information. Informationen er kun et eksempel og udgør hverken et løfte, en garanti eller forpligtelse til bonusudbetaling fra Amway. Resultaterne af indkomstberegningerne er brutto og tager ikke højde for udgifter og skatter i forbindelse med Amway-forretningen.

³Denne beregning med en 10% salgsavance er baseret på ABO-priser.

 

Differencebonussen er forskellen i procent af præstationsbonus for dig og dine direkte downline-ABOer. Sådan beregnes den: Dit procentniveau minus dine downline-ABOers procentniveau er differencebonussen. Hvis du tager downlines gruppe-FV x differencebonus, kan du beregne din differencebonus.

Din differencebonus fra A = 405 DKK
(9 % x 4.500 FV = 405 DKK)

Din differencebonus fra B = 630 DKK
(6 % x 10.500 FV = 630 DKK)

Din differencebonus fra C = 540 DKK
(3 % x 18.000 FV = 540 DKK)


Din månedlige indkomst

Salgsavance + din personlige præstationsbonus + din differencebonus 300 DKK + 360 DKK + 1.575 DKK = 2.235 DKK


Din årlige indkomst

2.235 DKK x 12 = 26.820,00 DKK

Alle produkter har pointværdi (PV), som bestemmer bonusniveauet. Dette eksempel: 2.400 PV = 36.000 FV baseret på et PV/FV-forhold på 15. Bonusniveau: 12 %. Tallet for den årlige indkomst er under antagelse af, at du og dine downlines gentager det månedlige indkomsteksempel hele året igennem.