Amway Scandinavia

Den skandinaviske afdeling har sit hovedkontor i Høje Taastrup ved København. Adressen i Høje Taastrup dækker både Danmark og Sverige. Derudover har vi kontorer i Helsinki og Oslo. Amway Scandinavia var den første afdeling, der åbnede fire individuelle markeder (Danmark, Norge, Sverige og Finland) på én gang med en enkelt sponsorlinje. Det gav ABO’er mulighed for at drive deres egen Amway-forretning på tværs af landegrænserne i Skandinavien med kun en enkelt forretningsregistrering.

Distribution

Det europæiske regionale servicecenter i Venlo, Holland sørger for ekspedition og forsendelse af alle ordrer til Skandinavien. Centeret servicerer desuden 15 andre europæiske Amway-afdelinger.
Mere end 20 millioner produkter ekspederes og sendes hvert år fra servicecenteret.

Fakta om og tal for Skandinavien

  • Amway Scandinavia blev etableret 1. juli 1999.
  • Amway Scandinavia har ca. 30.000 selvstændige forretningsindehavere.
  • Amway Scandinavia har en samlet medarbejderstab på ca. 35 ansatte, fordelt på hovedkontoret og de lokale kontorer.
  • Amway Scandinavia er medlem af nationale direkte salg-foreninger (DSF’er) i hele Skandinavien.Disse sammenslutninger blev dannet for at samle etisk korrekte virksomheder i den direkte salgs-industri og for at fremme høj standard inden for handel og forbrugerbeskyttelse. DSF’s etiske regler er en forbrugerguide, der fastsætter den måde, hvorpå produkter og ydelser præsenteres og sælges til forbrugerne. Før en virksomhed kan blive optaget som medlem, skal den gennem detaljerede og strenge undersøgelser for at fastslå, om den pågældende ansøgers pålidelighed og standarder lever op til DSF’s krav. Når virksomheden er blevet godkendt som medlem, bliver den pålagt at følge sammenslutningens etiske regler nøje. Yderligere information om DSF’s etiske regler kan fås gennem Amway eller på: www.disafo.dk