image/png;;;327849.png

Anerkendelser

Hver måned vil Amway-forretningsindehavere, som har opnået et nyt pin-niveau, blive anerkendt online.
Fortsæt med at arbejde mod dine mål, så vil dit navn en dag også være at finde online!

  • image/jpeg;;;Else Bang med sŤn og svigerdatter Danny og Charlotte Andersen.jpgElse Bang
  • image/jpeg;;;Christina og Bobby Kurell.jpgChristina og Bobby Kurell
  • image/jpeg;;;Birthe og Claus Floe Eggert.jpgBirthe og Claus Werner Floe Eggert
  • image/jpeg;;;Marion Bircow med to dŤtre.jpgMarion Bircow

Else Bang

image/jpeg;;;Else Bang med søn og svigerdatter Danny og Charlotte Andersen.jpg

Amway-forretningsindehaver - Else Bang

Amways vision, at give håb og bedre liv til mennesker er blevet min passion. Da jeg havde udskiftet min løn i en stressfyldt verden ud med  Amways forretningsmulighed, en verden med frihed til at kontrollere egen tid og med fuld support fra et team med interesse i min succes, nyder jeg at hjælpe andre. Det er den bedste beslutning i mit liv, og jeg nyder min hverdag så meget og vil fortsætte denne rejse sammen med mange samarbejdspartnere, som i dag udgør en vidunderlig kreds af venskaber både nationalt og internationalt.

Christina og Bobby Kurell

image/jpeg;;;Christina og Bobby Kurell.jpg

Amway-forretningsindehavere - Christina og Bobby Kurell

At kunne være en del af et team af ambitiøse mennesker. Mennesker der er visionære, sætter mål og tør at udfordre sig selv og den komfortzone, vi alle lever med - det er inspirerende. Vi er først nu ved at forstå styrken i Amways forretningsmulighed; Uanset hvem man er, hvor man er, eller hvor man kommer fra. Hvis du er villig til at arbejde vedholdende, lære nye ting og følge rådene fra din upline  - så er du på rette vej mod succes i Amways verden.

Birthe og Claus Werner Floe Eggert

image/jpeg;;;Birthe og Claus Floe Eggert.jpg

Amway-forretningsindehavere - Birthe og Claus Werner Floe Eggert

Vores rejse med Amway har været fantastisk. Gode oplevelser med en masse dejlige mennesker, rejser med Amway og vores 3 drenge. Dette har gjort, at de har set, hvad Amway kan tilbyde os og dem ud i fremtiden. De er alle 3 en del af Amway i dag, hvor vi som familie kan bygge forretningerne op og få en masse fælles oplevelser i fremtiden. Det har samtidig givet os rigtig meget personlig udvikling, at arbejde sammen med mange forskellige mennesker. Det har lært os meget - ikke mindst om os selv.

Marion Bircow

image/jpeg;;;Marion Bircow med to døtre.jpg

Amway-forretningsindehaver - Marion Bircow

Det har været lærerige år og med det team af succesfulde mennesker, som står til rådighed for os - vores Uplines, har det givet en stor personlig udvikling. Rejsen har været spændende og fortsætter, og så er rejserne med Amway en skøn tilbagevendende oplevelse. Vi ser det som en stor styrke, at vi i dag ærligt kan sige; vi er mere begejstrede end nogensinde. Vækstpotentialet er langt større, end vi havde forestillet os. Det har givet mere frihed - friheden til at vælge, og det er skønt at være sin egen boss.